Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 44 m²
 • 1.37 tỷVND
B
 • 1
 • 1
 • 45 m²
 • 1.33 tỷVND
C
 • 1
 • 1
 • 49 m²
 • 1.28 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 91 m²
 • 2.75 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 58 m²
 • 1.92 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 44 m²
 • 1.25 tỷVND