Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 50 m²
 • 1.59 tỷVND
B
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 49.76 m²
 • 1 tỷVND
C
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 52.7 m²
 • 1.02 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 66.63 m²
 • 1.55 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 69.11 m²
 • 1.47 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 71.36 m²
 • 1.5 tỷVND