Nhà đất lân cận

A
 • 410 m²
 • 8 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 80 m²
 • 3.39 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 85 m²
 • 2.95 tỷVND
D
 • 6
 • 3
 • 410 m²
 • 7.9 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 113 m²
 • 3.55 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 84 m²
 • 2.97 tỷVND