Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 78 m²
 • 1.7 tỷVND
B
Đã bán
 • 65 m²
 • 7.15 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 72.1 m²
 • 7.6 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 100 m²
 • 11.5 tỷVND
E
 • 2
 • 1
 • 81.4 m²
 • 8.5 tỷVND
F
 • 63.3 m²
 • 7.2 tỷVND