Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 85 m²
 • 3.2 tỷVND
B
 • 3
 • 2
 • 85 m²
 • 3.04 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 79 m²
 • 3.3 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 92 m²
 • 3.1 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 91 m²
 • 2.87 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 60 m²
 • 2.5 tỷVND