Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 62 m²
 • 2.3 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 63 m²
 • 2 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 70 m²
 • 2.5 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 73 m²
 • 2.65 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 67 m²
 • 2.6 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 68 m²
 • 2.6 tỷVND