Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 1
 • 72 m²
 • 2.55 tỷVND
B
 • 3
 • 2
 • 104 m²
 • 3.5 tỷVND
C
 • 1
 • 1
 • 56 m²
 • 1.85 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 48.6 m²
 • 4.7 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 51.8 m²
 • 4.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 42 m²
 • 3.8 tỷVND