Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 42 m²
 • 3.8 tỷVND
B
 • 2
 • 1
 • 69 m²
 • 2.55 tỷVND
C
 • 2
 • 1
 • 72 m²
 • 2.55 tỷVND
D
 • 3
 • 2
 • 104 m²
 • 3.5 tỷVND
E
 • 1
 • 1
 • 56 m²
 • 1.85 tỷVND
F
 • 1
 • 1
 • 30 m²
 • 2.8 tỷVND