Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 118 m²
 • 2.8 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 86 m²
 • 2.3 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 84 m²
 • 2.3 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 97.25 m²
 • 2.37 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 116.23 m²
 • 2.8 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 98 m²
 • 1.8 tỷVND