Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 70.6 m²
 • 5.8 tỷVND
B
 • 3
 • 2
 • 111 m²
 • 9 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 80 m²
 • 5.7 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 81.5 m²
 • 5 tỷVND
E
 • 1
 • 1
 • 52.7 m²
 • 4.1 tỷVND
F
 • 1
 • 1
 • 50.5 m²
 • 4.2 tỷVND