Nhà đất lân cận

A
 • 76 m²
 • 8.3 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 2
 • 88 m²
 • 7.3 tỷVND
C
 • 4
 • 3
 • 112 m²
 • 8.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 64 m²
 • 8.5 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 1
 • 88 m²
 • 8.6 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 43 m²
 • 1.3 tỷVND