Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 78 m²
 • 6.9 tỷVND
B
 • 3
 • 3
 • 383.7 m²
 • 42 tỷVND
C
 • 662.2 m²
 • 100 tỷVND
D
 • 3
 • 8
 • 120 m²
 • 24 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 37.2 m²
 • 3.1 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 32 m²
 • 3.3 tỷVND