Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 1
 • 55.08 m²
 • 1.65 tỷVND
B
 • 2
 • 1
 • 71 m²
 • 2.16 tỷVND
C
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 47 m²
 • 1.5 tỷVND
D
 • 3
 • 3
 • 48.5 m²
 • 6.6 tỷVND
E
 • 3
 • 2
 • 22.75 m²
 • 3.25 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 36 m²
 • 4 tỷVND