Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 22.75 m²
 • 3.25 tỷVND
B
 • 2
 • 1
 • 61 m²
 • 1.9 tỷVND
C
 • 2
 • 1
 • 55.08 m²
 • 1.65 tỷVND
D
 • 2
 • 1
 • 71 m²
 • 2.16 tỷVND
E
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 47 m²
 • 1.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 36 m²
 • 4 tỷVND