Nhà đất lân cận

A
 • 6
 • 6
 • 153 m²
 • 9.5 tỷVND
B
 • 51.8 m²
 • 2.97 tỷVND
C
Đã bán
 • 52.5 m²
 • 3.19 tỷVND
D
 • 2
 • 1
 • 97 m²
 • 3.8 tỷVND
E
 • 3
 • 3
 • 53.3 m²
 • 4.3 tỷVND
F
Đã bán
 • 52.2 m²
 • 2.8 tỷVND