Nhà đất lân cận

A
 • 6
 • 7
 • 95.8 m²
 • 7.99 tỷVND
B
Đã bán
 • 80 m²
 • 3.45 tỷVND
C
 • 112 m²
 • 3.2 tỷVND
D
Đã bán
 • 6
 • 5
 • 303.3 m²
 • 20.09 tỷVND
E
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 50.27 m²
 • 2.85 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 68 m²
 • 3.8 tỷVND