Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 71 m²
 • 3.6 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 70 m²
 • 5.5 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 70 m²
 • 3.1 tỷVND
D
Đã bán
 • 50 m²
 • 2.9 tỷVND
E
 • 170 m²
 • 6.7 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 74 m²
 • 2.8 tỷVND