Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 36 m²
 • 3.7 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 210 m²
 • 20.5 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 64 m²
 • 8.9 tỷVND
D
 • 3
 • 3
 • 184.7 m²
 • 9.4 tỷVND
E
 • 4
 • 4
 • 293 m²
 • 8.5 tỷVND
F
 • 3
 • 2
 • 90 m²
 • 3.5 tỷVND