Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 51.6 m²
 • 4.95 tỷVND
B
 • 3
 • 4
 • 42.2 m²
 • 5.8 tỷVND
C
 • 1
 • 1
 • 35.2 m²
 • 2.95 tỷVND
D
 • 2
 • 3
 • 28.2 m²
 • 3.2 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 40 m²
 • 4.6 tỷVND
F
 • 4
 • 4
 • 41.7 m²
 • 7.9 tỷVND