Nhà đất lân cận

A
 • 50.5 m²
 • 3.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 63.5 m²
 • 6.1 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 62.2 m²
 • 4.9 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 81.99 m²
 • 9.2 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 51.2 m²
 • 3.75 tỷVND
F
Đã bán
 • 176 m²
 • 12.4 tỷVND