Nhà đất lân cận

A
 • 85 m²
 • 5 tỷVND
B
 • 50.1 m²
 • 4.5 tỷVND
C
 • 5
 • 6
 • 117.5 m²
 • 10.5 tỷVND
D
 • 4
 • 4
 • 176 m²
 • 10.8 tỷVND
E
Đã bán
 • 67.2 m²
 • 5.2 tỷVND
F
Đã bán
 • 55.1 m²
 • 3.25 tỷVND