Nhà đất lân cận

A
 • 9
 • 10
 • 109.1 m²
 • 10.5 tỷVND
B
 • 3
 • 2
 • 18 m²
 • 3.3 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 38.4 m²
 • 3.7 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 36 m²
 • 3.95 tỷVND
E
Đã bán
 • 6
 • 6
 • 85.7 m²
 • 14.5 tỷVND
F
 • 1
 • 1
 • 108.72 m²
 • 14.5 tỷVND