Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 3
 • 86.3 m²
 • 6.45 tỷVND
B
 • 5
 • 5
 • 99 m²
 • 8 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 112.2 m²
 • 6.9 tỷVND
D
 • 3
 • 2
 • 99.7 m²
 • 4.6 tỷVND
E
 • 2
 • 1
 • 80.9 m²
 • 4.5 tỷVND
F
 • 3
 • 2
 • 160 m²
 • 6 tỷVND