Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 5
 • 61 m²
 • 5.4 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 68 m²
 • 4.9 tỷVND
C
 • 5
 • 6
 • 62.7 m²
 • 5.7 tỷVND
D
Đã bán
 • 50.5 m²
 • 2.8 tỷVND
E
 • 51.4 m²
 • 3.5 tỷVND
F
 • 4
 • 4
 • 53.1 m²
 • 5.1 tỷVND