Nhà đất lân cận

A
 • 96.8 m²
 • 3.5 tỷVND
B
 • 1
 • 1
 • 14 m²
 • 1.6 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 96 m²
 • 5.75 tỷVND
D
 • 2
 • 1
 • 60 m²
 • 2.45 tỷVND
E
 • 113 m²
 • 2.8 tỷVND
F
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 23.6 m²
 • 1.95 tỷVND