Nhà đất lân cận

A
 • 117.4 m²
 • 1.75 tỷVND
B
 • 1,039 m²
 • 6.8 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 126 m²
 • 2.2 tỷVND
D
Đã bán
 • 400 m²
 • 9.7 tỷVND
E
 • 94 m²
 • 1.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 233.9 m²
 • 3.2 tỷVND