Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 50 m²
 • 5.2 tỷVND
B
Đã bán
 • 55.7 m²
 • 2.8 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 50 m²
 • 3.7 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 16.2 m²
 • 2.65 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 35.9 m²
 • 3.7 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 27 m²
 • 1.9 tỷVND