Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 4
 • 53.5 m²
 • 5.2 tỷVND
B
 • 4
 • 5
 • 142.8 m²
 • 18.9 tỷVND
C
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 16.2 m²
 • 2.5 tỷVND
D
 • 4
 • 4
 • 41.1 m²
 • 4.95 tỷVND
E
 • 14
 • 14
 • 124 m²
 • 13 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 28 m²
 • 2.55 tỷVND