Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 5
 • 142.8 m²
 • 18.9 tỷVND
B
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 16.2 m²
 • 2.5 tỷVND
C
 • 181.8 m²
 • 13 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 4
 • 53.5 m²
 • 5.2 tỷVND
E
 • 6
 • 6
 • 80 m²
 • 13 tỷVND
F
Đã bán
 • 6
 • 7
 • 55.7 m²
 • 6.9 tỷVND