Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 74.4 m²
 • 5.4 tỷVND
B
Đã bán
 • 52 m²
 • 3.95 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 52.6 m²
 • 4.75 tỷVND
D
 • 52 m²
 • 4.1 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 6
 • 62.8 m²
 • 6.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 51.2 m²
 • 4.8 tỷVND