Nhà đất lân cận

A
 • 147.1 m²
 • 6.6 tỷVND
B
 • 131.4 m²
 • 4.5 tỷVND
C
Đã bán
 • 69.3 m²
 • 7.2 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 86 m²
 • 4.2 tỷVND
E
Đã bán
 • 64 m²
 • 3.68 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 66.4 m²
 • 5.35 tỷVND