Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 24 m²
 • 3.85 tỷVND
B
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 16.9 m²
 • 2.42 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 68 m²
 • 6 tỷVND
D
 • 4
 • 4
 • 52 m²
 • 6.7 tỷVND
E
Đã bán
 • 5
 • 5
 • 71.95 m²
 • 6.65 tỷVND
F
 • 67.2 m²
 • 6.15 tỷVND