Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 52.3 m²
 • 3.45 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 28 m²
 • 2.99 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 58.3 m²
 • 4.6 tỷVND
D
 • 5
 • 5
 • 66.2 m²
 • 5.45 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 56 m²
 • 3.25 tỷVND
F
Đã bán
 • 8
 • 4
 • 64 m²
 • 8.5 tỷVND