Nhà đất lân cận

A
 • 1
 • 1
 • 24.6 m²
 • 2.15 tỷVND
B
 • 4
 • 3
 • 49.14 m²
 • 7.2 tỷVND
C
 • 5
 • 3
 • 70 m²
 • 11.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 62.9 m²
 • 6.7 tỷVND
E
Đã bán
 • 5
 • 3
 • 56 m²
 • 7.5 tỷVND
F
 • 5
 • 6
 • 54.4 m²
 • 10.5 tỷVND