Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 62 m²
 • 2 tỷVND
B
Đã bán
 • 57.1 m²
 • 4.3 tỷVND
C
 • 111.7 m²
 • 5.78 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 148.2 m²
 • 16.5 tỷVND
E
 • 11
 • 7
 • 146.8 m²
 • 20 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 42.8 m²
 • 3.69 tỷVND