Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 35.9 m²
 • 1.98 tỷVND
B
 • 3
 • 3
 • 80 m²
 • 9.5 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 121.5 m²
 • 7 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 330 m²
 • 36.5 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 206 m²
 • 13 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 4
 • 144 m²
 • 11.5 tỷVND