Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 50.6 m²
 • 2.95 tỷVND
B
 • 51.5 m²
 • 3.1 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 60 m²
 • 4.8 tỷVND
D
 • 59.2 m²
 • 2.7 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 64.1 m²
 • 4.3 tỷVND
F
 • 50.9 m²
 • 3.15 tỷVND