Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 206 m²
 • 13 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 4
 • 144 m²
 • 11.5 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 119 m²
 • 12.9 tỷVND
D
 • 4
 • 4
 • 125 m²
 • 15.8 tỷVND
E
 • 4
 • 5
 • 126.6 m²
 • 14.3 tỷVND
F
Đã bán
 • 160 m²
 • 10.4 tỷVND