Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 3
 • 230 m²
 • 5.8 tỷVND
B
Đã bán
 • 5
 • 3
 • 240 m²
 • 5.35 tỷVND
C
Đã bán
 • 5
 • 3
 • 320 m²
 • 6.6 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 129 m²
 • 2.95 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 88 m²
 • 2.3 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 114 m²
 • 2.8 tỷVND