Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 55 m²
 • 2.25 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 43 m²
 • 2.1 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 21 m²
 • 1 tỷVND
D
 • 3
 • 3
 • 96.4 m²
 • 4.95 tỷVND
E
 • 94 m²
 • 3.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 90.6 m²
 • 2.02 tỷVND