Nhà đất lân cận

A
 • 90 m²
 • 3.2 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 55 m²
 • 2.25 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 43 m²
 • 2.1 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 21 m²
 • 1 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 90.6 m²
 • 2.02 tỷVND
F
 • 94 m²
 • 3.5 tỷVND