Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 168 m²
 • 2.3 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 171.5 m²
 • 4 tỷVND
C
 • 286.1 m²
 • 17.2 tỷVND
D
 • 2,398 m²
 • 55 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 48 m²
 • 3.3 tỷVND
F
Đã bán
 • 51.2 m²
 • 3.15 tỷVND