Nhà đất lân cận

A
 • 2,398 m²
 • 55 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 48 m²
 • 3.3 tỷVND
C
Đã bán
 • 168 m²
 • 2.3 tỷVND
D
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 110 m²
 • 4.4 tỷVND
E
 • 81.3 m²
 • 2.65 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 60 m²
 • 2.5 tỷVND