Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 107.5 m²
 • 3.67 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 186 m²
 • 7.35 tỷVND
C
 • 107.5 m²
 • 4.6 tỷVND
D
 • 195.2 m²
 • 12.5 tỷVND
E
 • 115 m²
 • 12.8 tỷVND
F
Đã bán
 • 92.7 m²
 • 2.8 tỷVND