Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 5
 • 52.5 m²
 • 4.75 tỷVND
B
 • 36
 • 36
 • 76.9 m²
 • 26 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 72.4 m²
 • 4.6 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 42 m²
 • 2.45 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 68 m²
 • 3.8 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 39 m²
 • 2.55 tỷVND