Nhà đất lân cận

A
 • 56.5 m²
 • 3.65 tỷVND
B
Đã bán
 • 78.8 m²
 • 4.5 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 84 m²
 • 7 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 98 m²
 • 6.5 tỷVND
E
 • 4
 • 6
 • 115 m²
 • 21 tỷVND
F
 • 77 m²
 • 4.7 tỷVND