Nhà đất lân cận

A
 • 50.4 m²
 • 4.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 90 m²
 • 9.45 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 110 m²
 • 5.79 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 55 m²
 • 5.85 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 140 m²
 • 9.3 tỷVND
F
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 74.9 m²
 • 4 tỷVND