Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 44.3 m²
 • 11.3 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 48 m²
 • 7.9 tỷVND
C
 • 540 m²
 • 30 tỷVND
D
 • 3
 • 1
 • 54 m²
 • 10.2 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 55.6 m²
 • 11.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 1
 • 54.07 m²
 • 11 tỷVND