Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 78 m²
 • 6.5 tỷVND
B
 • 2
 • 3
 • 50 m²
 • 4.98 tỷVND
C
Đã bán
 • 246 m²
 • 14 tỷVND
D
 • 8
 • 4
 • 231.7 m²
 • 15 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 77 m²
 • 2.2 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 86 m²
 • 2.4 tỷVND