Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 4
 • 60.9 m²
 • 4.5 tỷVND
B
 • 125 m²
 • 12.5 tỷVND
C
 • 118.6 m²
 • 8.3 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 2
 • 110 m²
 • 6.35 tỷVND
E
 • 10
 • 10
 • 262.8 m²
 • 20.09 tỷVND
F
 • 190.7 m²
 • 15.5 tỷVND